Old school Swatch Watches
GamevnFree.Wap.Sh
Thế giới game phần mềm điện thoại
Game: Phong Ma Thần Binh
5055 năm trước thiến sứ cao cấp nhất Lộ Tây Pháp đứng đầu 1/3 số thiên sứ phản lại Thiên Đế tạo ra tỷ thí liên miên.Kết quả toàn bộ số thiên sứ làm phản bị dồn về Thủy Tinh Cung bị Thần Lôi đánh rơi xuống Luyện Ngục.Lộ Tây Pháp ở Luyện Ngục chiến đấu trở thành Luyện Ngục Chi Chủ xưng vương ở địa ngục.Nguyên nhân vì sao Lộ Tây Pháp phản kháng Thiên Đế vẫn chưa có câu trả lời?Hãy khám phá câu trở lời đó qua game “Phong Ma Thần Binh“
Phong Ma Thn Binh BlogMobileVn.Com
Phong Ma Thn Binh BlogMobileVn.Com 003
Tính năng:
-Hãy tham gia ngay cuộc phưu lưu của Mã Tư Nhĩ tại Luyện Ngục.
-Chiến đấu để giành ngôi vương tại Luyện Ngục khốc liệt.
-Sở hữu những loại Ma Đao đẹp và cực mạnh.
-Trải qua các vụ phong phú và đa dạng của Ma Đao.
Tải game về_128x160
Tải game về_176x208
Tải game về_240x320 s40
Tải game về_240x320 s60
Tải game về_320x240